INFORMACE A VÝSLEDKY OLYMPIÁD A OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ


Naše gymnázium si nemůže stěžovat na malý zájem o olympiády a sportovní soutěže mezi žactvem. Můžeme být hrdí na naše studenty, kteří na nejrůznějších soutěžích dosahují vesměs velice dobrých výsledků.
(Výsledky jsou průběžně aktualizovány po konání té či oné soutěže)

Anglický jazyk
Biologie
Chemie
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Francouzský jazyk
Matematika
Německý jazyk
Ruský jazyk
Tělesná výchova
Výpočetní technika a
programování

Výtvarná výchova
Zeměpis

 

VŠEM ÚČASTNÍKŮM DĚKUJEME,
VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME!!!