STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY

Rozsáhlejší pojednání od pí. prof. Judlové naleznete zde

Výčet podob školy za 340 let existence:
Piaristická doba:1658-1777, 1807-1832, 1858-1878;
Trvala přes 200 let
Obecní gymnázium:1878-1891;
Státní gymnázium:1891-1909;
Osmitřídní reálné gymnázium:1909-1953;
po reformě 1948 čtyřtřídní gymnázium
Jedenáctiletá střední škola:1953-59;
Dvanáctiletka:1959-61;
Střední všeobecně vzdělávací škola:1961-68;
Gymnázium (čtyřtřídní):1968-91;
humanitní a přírodovědecká větev
od roku 1978 již ne větve, ale třídy se speciálním zaměřením na určitý předmět (např. na matematiku)
Víceleté gymnázium:1991-95;
současně i čtyři třídy vyššího gymnázia
Osmitřídní gymnázium:1995 až dosud
zároveň opět vyšší čtyřleté studium

Ředitelé gymnázia (světský sbor):
1878-1904Karel Koblížek
1904-1925František Šafránek
1925-1941Bohumil Zelenka
1941-1947složité období
Karel Charvát (zatímní správce - sesazen Němci)
Václav Antropius (krátký čas zastupující Karla Charváta)
Josef Korejs (velmi loajální k Němcům, v květnu 1945 zatčen jako kolaborant)
Karel Charvát (v polovině května 1945 mu byla správa ústavu úředně vrácena, rehabilitační dekret byl doručen už umírajícímu - zemřel 21. 5. 1945)
květen 1945Jaroslav Trojan
21. 5. - 21. 7. 1945Stanislav Holeček
srpen 1945 -
27. 2. 1948
Václav Antropius
duben 1947 - březen 1951Sáva Racek (z Prahy jmenovaný titulární ředitel, do Slaného vůbec ani nezajel, dále vykonával funkci inspektora, zatímním správcem byl V. Antropius)
březen 1948 - březen 1951Ladislav Krkavec
březen 1951 - srpen 1951Václav Soukup (zatímní správce)
září 1951 -
srpen 1953
Ctibor Vořech (C. Vořech nastoupil v září 1952 do vojenské služby, školu zatím spravoval Augustin Fryč)
září 1953 -
srpen 1961
Josef Pour
září 1961 -
srpen 1982
Bohuslav Korec
září 1982 -
leden 1992
Vladimír Němec
únor 1992 - červenec 1996Jana Růžková
srpen 1996 - dosudMilan Dundr

Slavní žáci a učitelé
Během dlouhého vývoje jich bylo mnoho, připomeneme jen několik nejznámějších:
Obrozenci a buditelé:Job Felix Dobner, Mikuláš Voigt, Dominik František Kynský, Josef František Frič, Karel Alois Vinařický
Osmačtyřicátníci:Václav Staněk, Alois Pravoslav Trojan
Spisovatelé:Václav Beneš Třebízský, Jaroslav Vrchlický (v primě), Karel Toman
Hudební virtuosové:Antonín Kammel, Josef Faměra
Hudební teoretici a skladatelé:Jan Miroslav Květ, Václav Smetáček
Věhlasní profesoři a lékaři:Rudolf Urbánek, Vlastimil Kybal, Antonín Haveroch, Jiří Štefel
Lidé od divadla a filmu:Olga Scheinpflugová, Karel Smyczek
Polární výzkumníkStanislav Fišer
a další

Zpracovala: Mgr. Olga Judlová

Další strana