Aktuality z naší školy


Vážení rodiče, vážení plnoletí studenti,

zveme Vás na valnou hromadu SRPDŠ, která se bude konat dne 25.9.2012 v 16 hodin v aule gymnázia. 

Program:

                                                                                        1. vyhodnocení hospodaření školního roku 2011/2012
                                                                                        2. návrh plánu hospodaření na školní rok 2012/2013
                                                                                        3. diskuse
                                                                                        4. závěr

V 17:00 vystoupí ředitel gymnázia s nástinem dalšího rozvoje školy na v dalších letech. Na tuto část je pozvána veřejnost, tedy i nečlenové SRPDŠ. 

Výbor SRPDŠ


Den otevřených dveří 2012       

Každoroční Den otevřených dveří se koná na naší škole v úterý 4.12.2012 od 13:30, 14:00 a 14:30  

tři výpravy - uslyší úvodní slovo ředitele, projdou celou školou a uvidí zajímavé pokusy, sbírky, vybavení a pod.

 


Ředitelem školy byl jmenován  RNDr. Milan Dundr, CSc.

Nástin rozvoje školy do roku 2018


 

Výsledky Krajského kola biologické olympiády 2012 kategorie  B

 

Diplomy pro studenty na 1. až 3. místě

Diplomy pro úspěšné řešitele

Diplomy pro řešitele


Sportovní výměna 29.-30. 3. 2012

S L A N Ý

:

P EG N I T Z 

celkem

2

:

7

kopaná dívky

1

:

1

kopaná chlapci

3

:

4

košíková dívky

17

:

36

košíková chlapci

34

:

35

házená dívky

2

:

31

házená chlapci

10

:

22

odbíjená dívky

0

:

2

( 9:25 , 7:25 )

odbíjená chlapci

2

:

0

( 25:21 , 26:24 )

 


 

Výsledky Krajského kola biologické olympiády 2012 kategorie  A

Diplomy pro úspěšné řešitele

Diplomy pro řešitele

 Školská rada oznámení o volbách  

Ředitel školy ustavil dne 23.2.2012 přípravný výbor pro volby dvou členů školské rady .

V pondělí 26.3.2012 proběhnou volby dvou členů Školské rady při Gymnáziu Václava Beneše Třebízského v Slaném.

Více informací naleznete zde

 


  VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2010/2011    je k nahlédnutí zde. 


  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2012 / 2013

Prima - 1 třída - přijímací řízení SCIO testy

1. ročník - 1 třída - přijímací řízení ČJL a MAT (testy vytvořené školou)


ŠVP_VG "ŠKOLA PRO STUDENTY"                                       
ŠVP_NG "ŠKOLA PRO STUDENTY" je k nahlédnutí v sekretariátu školy.


  VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2009/2010    je k nahlédnutí u ředitele školy.


zde můžete nahlédnout do ICT plánu školy


 

Zde můžete nahlédnout do seznamu učebnic pro školní rok 2011/2012